psychosomatische therapie
Leven is bewegen

Kwaliteit maakt het verschil

Kwaliteit staat bij Fysiotherapie Ermelo-West op de eerste plaats. We hebben inmiddels al meer dan 30 jaar ervaring en zijn sinds 1990 in Ermelo gevestigd. We zijn daarmee de oudste fysiotherapiepraktijk in Ermelo (zie pagina 5 van het Ermelo’s Weekblad) en toch zeer vooruitstrevend. Dit uit zich in de speciale erkenningen van de grootste ziektekostenverzekeraars en de steeds terugkerende patiënten die de gezellige sfeer en de persoonlijke aandacht weten te waarderen. Deze combinatie is uniek en zult u nergens anders in de omgeving vinden.

Zorgverzekeraars

Met dank aan onze sponsoren

Al 6 jaar lang hebben wij van Achmea/Zilveren Kruis het predicaat pluspraktijk mogen voeren. Elke 2 jaar worden wij op alle aspecten van het goed fysiotherapeutisch handelen beoordeeld. Om een pluspraktijk te kunnen zijn, moeten we op elk onderdeel minimaal 80% scoren.

Net zo lang zijn we door Menzis aangewezen als topzorgpraktijk. Hiervoor gelden dezelfde strenge eisen als bij Achmea/Zilveren Kruis.

Samenwerken

Twee weten meer dan één

Buiten dat we altijd een beroep kunnen doen op onze eigen expertise, werken we op verschillende gebieden samen met andere disciplines.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent, horen wij dit uiteraard graag.

U mag er bij Fysiotherapie Ermelo-West vanuit gaan dat elke fysiotherapeut haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Ga een gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk Fysio Ermelo-West. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Ziet u tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut op, dan kunt u ook via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

Privacystatement: wat geheim is moet geheim blijven

Alle gegevens in onze praktijk worden conform de wet bescherming persoonsgegevens behandeld.