kinderfysiotherapie
Spelenderwijs oefenen
van zintuigen en motoriek

Een bezoek aan de kinderfysiotherapeut in Ermelo

Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling en kinderen die problemen hebben met andere bewegingsvaardigheden. Kinderen kunnen moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Zo worden ze bijvoorbeeld bij sport en spel buitengesloten omdat ze lichamelijk onhandig zijn.

Met kinderen samenwerken

manuele therapie

De kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Ermelo-West werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen deze kinderen bijvoorbeeld op school weer meespelen of hebben ze meer kans op succes en plezier bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie met kindvriendelijke materialen. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen. Al spelend leren zij op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en verwachtingen.

Tijdens de behandeling informeert onze kinderfysiotherapeut u zodat u uw kind kan steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

fysio

Soms geven we ouders advies over een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen bijvoorbeeld. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van uw kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij speelt u als ouder ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.